Vem får skapa tro, tillit och trygghet – i dig?

Många är de som har försökt att vinna ditt hjärtas förtroende! Det finns ju heller inget lika värdefullt i hela världen som ditt hjärta – så man måste förstå att så många anstränger sig. Men det är plågsamt att utsättas för så otroligt mycket ifrån alla håll – till exempel på internet – där alla vill mångla allt hela tiden! Usch, va jobbigt det är!

Men så händer det ändå. Så naturligt och stilla. Jesus slår sig ner en stund på brunnskanten hemma hos dig och börjar prata med dig. Han vill växla några ord med dig. Det finns inget så ljuvligt som ”en liten stund med Jesus”! Det klargör och stärker i det liv som är ditt! Han vägleder genom att ställa öppnande frågor om aspekter du aldrig tänkt på och genom att leda våra reflektioner in på nyttiga och nödvändiga områden. Det blir alltid en excellent lektion i kosmisk meta-kognition (om du inte förstår mina fina ord; glöm det!)!

Ibland når oss en annan röst. ”I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den gudlöse… han går en väg som inte är god”. Men eftersom Jesus aldrig lämnar oss får vi vägledning ifrån Honom – också när synden viskar något annat. Vi får hjälp att lägga rädslor, fruktan, otro, osäkerheter, skuld, skam och modlöshet åt sidan. Det är dags rensa kyrkan från skuld, skam och fördömelse! Du vet lika väl som jag att det inte är möjligt utan omvändelse, vid Herrens fötter.

Det är den beprövade erfarenheten av denna inre dialog med Gud som vi troende måste dela med oss av till våra vänner i världen. Det är inte alla som vill höra på det örat. Vi får passa på när vi möter någon som vill. Så skapas nya reflektioner i nya människor som skapar tro, tillit och trygghet. En vacker dag kommer majoriteten av människor på alla kontinenter leva av tro och kärlek. Vad jag längtar efter att vi redan vore framme vid den dagen!

Låt Jesus vara den som skapar tro i dig! Vilken resa Han tar dig med på! ”Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig…”

Joh 4:1-42; Ps 36:2-10; Joh 17:24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *