Tänk på ditt dop

Tänk en stund på ditt dop. Om du har varit med om det.

Dopet är laddat med många starka symboliska betydelser. Mer än det kommer en kraftfull positiv påverkan rent andligt över den som låter döpa sig. Det talas om ”dop till omvändelse” och ”dop i helig Ande och eld”. Dopet har en dubbel betydelse – att liv utplånas och att liv räddas. Ett gammalt liv sänks ner och ett nytt liv lyfts upp. Vi begravs med Honom och vi uppstår med Honom. Allt blir nytt.

Att låta döpa sig har både en renande och en livgivande effekt på den som tror. Det är som att tron på ”Guds befallning” att låta döpa sig och att ”gå hans väg” öppnar en källa av liv i ens inre när man tror. När vi tänker på ”vårt dop” kan vi samtidigt tänka på den källa av evigt liv som öppnades i vår ande – när vi drack av ”det levande vattnet”. Vårt dop blir vår källa.

Om du aldrig blivit döpt finns förstås möjligheter till det också för dig.

Att vara sänd till någon (sv) To be sent to someone (en)

(sv) Den 7 juni 2020 är det Missionsdagen enligt Kyrkans årshjul. Mission betyder att ha ett uppdrag, att vara sänd.

Det är en helt fantastisk känsla, lycka och meningsfullhet att vara sänd till någon. Att få betyda något för någon annan. Att till och med få komma med något livsviktig till någon. Att få öppna dörren för någon vars liv då tar en helt ny vändning till det bättre. Att få göra en skillnad i någons liv – kanske särskilt för unga människor som har olika typer av utmaningar i sitt liv. Men även förstås för precis vem som helst man råkar träffa.

Man får givetvis inte överdriva sin egen betydelse när man är sänd. Man är ju bara en sorts livets brevbärare, en förmedlare av något från en värld till en annan. Men man får vara tacksam när man ser att man kom till rätt person i rätt tid och gjorde rätt sak. Det blev till en livsförnyelse; vilken glädje.

Jesus själv träffade rätt väldigt många gånger (fullkomlig!) under sitt relativt korta liv på jorden. Så när Han bad en av sina intimaste böner till sin Far i himlen sa Han: ”Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra” (Joh 17:4). Jag anar en väldig, en helt enorm, tacksamhet i de orden. Trots att Han bara var 33 när Han bad dem…

(en) Today, June 7th, 2020 is Mission Day according to the Church Year. Mission means to be ”a man or a woman on a mission”, to be sent. To be a sent one!

It is a magical feeling of happiness and meaning to be sent to someone. To mean something to someone else. Even to be able to bring something of ”life importance” to someone. To open a door for someone whose life then takes a turn for the better. To make a difference in a human life. Especially in a young person’s life that has some challenges. But also for every common person you happen to meet.

Of course you shouldn’t exaggerate your own importance when you are sent. You are just some kind of mailman of life, bringing something from one world to another. But you get to be grateful when you find that you arrived to the right person at the right time doing the right thing. There was a real renewing of life; what a joy!

Jesus himself hit the target very often (He’s perfect you know) during his relatively short life on earth. So when he prayed one of his most intimate prayers to his Father in heaven he said: ”I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do” (Joh 17:4). I sense a mighty, huge and really great thankfulness in these words. In spite of him being only 33 when he prayed them…