Det stora sönderfallet – totalt kaos överallt

Det tycks verkligen vara på det viset att allting går mot sitt sönderfall. Alltså nu tänker jag inte på våra kroppar som kan tyckas gå mot ålderdomens sönderfall – år för år – ett steg närmare graven. Det ska vi inte ta nu. Vi kan ta det sen.

Jag tänker främst på stora nationers och imperiers sönderfall – alltså alla maktansamlingars sönderfall. Genom flera årtusenden har vissa riken byggts upp som fortfarande finns på jorden – vissa av dem har nära nog utplånats genom historiens gång – ändå på nåt vis överlevt och påbörjat en ny blomstringstid. Det tycks mig verkligen som att Amerika sönderfaller – i våra dagar. Det är nog ingen fara – de reder ut det här – men sönderfallet – dekadensen om du så vill – syns tydligt.

Jag tänker också på de sju maktsfärer som alla civiliserade samhällen har: Familjen, Kyrkan, Skolan, Politiska styrelser, Business, Media – som ofta kallas den tredje statsmakten i Sverige – samt Kulturen/Musiken/Underhållningsindustrin. Det sägs att den tredje statsmaktens roll är att granska (och kritisera!) den första och den andra statsmaktens roll (Riksdag och Regering). Det tycks mig som att det är ovanligt stora frossbrytningar inom alla dessa sju maktsfärer samtidigt. För att inte tala om emellan dem. Vanligt folk gör uppror och demonstrerar mot, klagar över – all överhet och makt. Det är stora fel på all överhet.

I den bästa av världar tänker jag mig ett scenario där alla sju maktsfärerna får och bör granska alla de andra – kors och tvärs – för att nå fram till samförstånd. Om det sker – när det sker – är det allra bäst för vilket mänsklig samhälle som helst.

Men idag ser det ut som allas krig mot alla inom och emellan alla nämnda maktsfärer. Om sammanhållningen – enigheten – förbunden – avtalen mellan allt och alla – upplöses genom makt och förakt från olika håll – uppstår en uppenbar risk att vi ”äter på varandra” – om inte rent fysiskt så kan det tydligen hända mentalt. ”Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra”, säger den gode Paulus från antiken. Mänskligheten har fortfarande inte lärt sig att låta bli.

Det stora upproret mot all överhet och makt du kan hitta på jordens yta – lär fortsätta till det bittra slutet. Och vi måste låta stora strömningar och rörelser i människohaven uttrycka sina innersta tankar och känslor – även när de är onda. Det är hög tid att något nytt får födas i människornas hjärtan.

För vår del – vi som har smakat friden och freden från fridsfursten som föddes så här års för länge sen – vi måste fokusera på att bygga fred varje dag – i stort och smått. Det finns ett enda rike som inte kan skakas! Så får vi helt säkert se – så småningom – både nya himlar och en ny jord bryta fram – rätt igenom det stora sönderfallet och kaos som vi nu bevittnar… 1 Pet 3:13; Upp 21 +22. Heb 12:26-27

Det blir helt säkert en God Jul och ett Gott Nytt År för oss alla – rätt igenom allt, ska du se…