Varför vara rädd under olyckans dagar?

Varför vara rädd under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och stoltserar med sin stora rikedom. Men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr, den kan inte betalas till evig tid så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen.

De gamla psalmförfattarna Koras söner visste att det är ingen idé att vara rädd när man har Gud – istället för rikedom och annat – att lita på. Och att det är stor skillnad på andlighet och världslighet. Det är ingen bra idé att sätta all sin tillit till något över huvud taget här i världen. Bara Livgivaren kan beskydda och bevara Livet och ta oss hela vägen igenom – ända in i evigheten.

Att vara rik i världens ögon eller vara rik i Guds ögon – det är frågan. När man är rik inför Gud har man ett överflöd av det som kallas Andens frukt – d v s en himmelrikets karaktär – fylld av Kärlek, Glädje, Frid o s v... ”Ingen kan tjäna två herrar”, säger Jesus. ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”, förtydligar han. – Samla er skatter i himlen. Med de här orden säger Jesus nåt om hur vi bör prioritera våra perspektiv på livet – för vi har ju flera.

Älska inte världen, fortsätter Johannes, trots att han också säger att ”Ty så älskade Gud världen…” Det som finns här i världen är bara ”köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda”. Vad menas? Älska inte det yttre – den här världens rikedom. Älska människorna – deras hjärtan ska finnas i evighet… på ett eller annat sätt… Och älska Gud och hans underbara Rike, som redan delvis är här…

Att vara rik på Kärlek, Glädje, Frid – Tålamod, Vänlighet, Godhet – Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Det gör världen till en bättre plats samtidigt som det räddar enskilda individer från undergång i motsatsen. Det är viktigare än att springa i mammons eller marknadens fotspår, dansa runt Guldkalven, och jaga efter världslig berömmelse och rikedom. Men låt oss använda oss av ”den ohederlige mammon” för att skaffa oss vänner för evigheten, det är också ett tips från Jesus.

Besluta dig för att sätta dina prioriteringar rätt – idag! Be så här: Gode Gud, hjälp mig…

Ps 49:6-10; Gal 5:22-23; Matt 6:19-24; 1 Joh 2:15-17; Joh 3:16; 2 Mos 32:1-4, 30-35; Luk 16:9

Allra viktigast… i livet!

Vad kan det vara som är viktigare än precis allt annat? Som mitt i allt viktigt ändå är det allra mest nödvändiga? Och om du går i skola – är det allra viktigaste ”ämnet” mitt bland alla andra viktiga ämnen? Om du surfar runt på internet – vad är allra viktigast att hitta? Vad är ditt svar på såna djuplodande frågor? Jag vill ge dig mitt svar…

Föreställ dig Jesus – mittemellan sin Fader och sina lärjungar. Han får heliga Ord från det ena hållet och ger vidare heliga och äkta Ord åt det andra hållet. Fram och tillbaka i en evig rörelse. Både Jesus och hans lärjungar bär Orden ”i kupade händer”. Alla behandlar Orden med allra största vördnad och respekt – för de är dyrbarare än guld…

Genom Orden – som kommer från himlen – blir vi kraftfullt påverkade av Gud – eftersom Orden kommer från vår Faders rena, höga, rättfärdiga och kärleksfulla hjärta. ”Ett är nödvändigt”, sa Jesus till Maria som just då satt vid hans fötter och lyssnade. Maria förstod vad det var. Det vara att få tag i Orden ifrån Faderns hjärta. Det viktigaste av allt. Faderns kärleksfyllda, kraftfyllda, sanna Ord.

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga”, sa Jesus. Jag älskar de versarna, de har burit mig många gånger.

”Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord”, sa Paulus i hamnstaden Miletus utanför Efesus – till ledarna ifrån trakten. Orden skulle komma att ge dem allt de behövde under många år framöver.

”Din gode Ande gav du för att undervisa dem”, bad en grupp Leviter i Nehemjas bok. Anden har alltid varit nära oss för att undervisa oss – så också i våra dagar, när vi behöver det mer än nånsin…

Så Gud, Fadern, sträcker sina båda armar ner mot jorden för att ge oss det viktigaste av allt varje dag. Hans armar kan sägas vara hans Ord och hans Ande. Så får vi del av tilltalen från Faderns hjärta – som kan lyfta hela mänskligheten, men bara om det hela får gå rakt igenom våra hjärtan, inte vid sidan om…

Lyssna på den här – som också handlar om det viktigaste av allt: Lauren Daigle – You Say (Official Music Video) – YouTube . Jag älskar´t, som vi säger i Norrköping.

Joh 17:6-8; Luk 10:42; Matt 6:31-34; Apg 20:32; Neh 9:20

Påverkad av Gud – under Guds inflytande…

I våra dagar influeras en människa med tusentals intryck varje dag. Särskilt genom skärmar av olika storlek. Det är många som vill ha makt över människorna och påverka hur och vad de väljer att spendera sin tid och sina pengar på. Mammon är dominant på fler marknader än en. Inte all makt i världen är god. Men självaste Gud är bara god, det kan du lita på.

Det har funnits många människor genom historien som velat låta sig påverkas av Gud – genom att söka sig nära Honom. Ju närmare Gud vi kommer desto starkare kommer förstås hans inflytande att vara på oss. När vår Mästare ber ”bönernas bön” ber Han först för ”dem som du gett mig, för de är dina”. Han ber inom tillhörigheten, skulle man kunna säga, för dem som tillhör hans Fader. Det är människor som genom alla tider har bejakat kallelsen att söka sig nära och ta emot. Det är självklart att man blir påverkad av Gud när man är nära Honom.

Någon vers senare fortsätter Jesus: ”Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett.” Ser du hur inflytandet från Gud kommer över Guds folk? Först Bönen. Sen Namnet. Sen Enheten. Namnet, ja, enligt bibliskt tänkande är det likhetstecken mellan Namnet och Närvaron. När vi alla nämner hans namn med vördnad (ber) föds vi på nytt och blir ett med både Honom och varandra. Där kommer enheten.

Så kallas Guds folk i alla tider att ”bevara Andens enhet genom fridens band” och till att ”stå enade i samma sinne och samma mening”. Det är en Andens enhet som bara troende människor kan förstå – och den växer explosionsartat i våra dagar på alla jordens kontinenter. Den går över alla gränser, finns i alla länder, tränger sig in i alla organisationer – stora eller små – politiska, religiösa eller ren business spelar ingen roll. Med en troende människa kommer Guds Ande. Jag blir lika glad och hoppfull varje gång jag tänker på det.

Adam och Eva påverkades tydligt av Guds närvaro och ord i lustgården i Bibelns första tre kapitel. Anden och bruden säger samma ord i Bibelns allra sista verser – till resten av mänskligheten: ”Kom!” Så drar Anden i mänskligheten till att bli ett – också med varandra – i Honom.

Låt dig påverkas av Gud – det är det bästa du kan göra i den tid vi lever i. Vi behöver hans inflytande på vår karaktär, våra förmågor och vår villighet att betjäna våra medmänniskor.

”Fader Vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, Tillkomme ditt rike…”

Joh. 17:9-11; Ef. 4:1-6; 1 Kor 1:10; 1 Mos 1-3; Upp 22:17; Matt 6:9-13