Att ”vara i sitt esse”

Att vara i sitt esse. Att befinna sig mitt i det man skapades för. Att vara på rätt plats, i rätt tid och göra rätt saker med rätt personer. Att hamna i ”fullt flow” rent mentalt. Allt stämmer och flödar på – och världen blir en bättre plats – lite eller mycket! Detta är ren lycka! Esse betyder ungefär ”varande”… eller kanske ”sitt allra bästa varande”, ”sin allra bästa existens”.

En ung flicka som hette Maria överraskades av ett budskap från en ängel, han sa: ”Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig.” Men hon blev inte glad på direkten, utan mer rädd, för hon visste inte vad en sån hälsning skulle komma att innebära. Ängeln fortsatte: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli gravid och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus…” Här kastas Maria rakt in i det som skulle bli hennes livsmening och kallelse – sitt esse – efter detta kallas hon ”gudaföderska” av miljarder människor. Hennes liv blev kantat av enorm glädje och stor sorg, men framförallt fick hon vara med om att Gud inte bara kom till henne – och bodde i henne – utan också kom fram igenom henne!

Det här med glädje och frid blir till tecken på att ens ”esse” är på gång. ”Gläd er alltid i Herren…” När vi inte bekymrar oss utan ber sägs det att ”Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”. Här försöker Paulus agera barnmorska åt Filippierna för att Jesus ska komma starkare fram genom dem, det är min tolkning!

Faderns plan är förstås att hela kyrkan – alla troende människor i alla länder, folk och tider – ska komma in i sitt esse – för att världen ska förstå. Därför profeterar redan Sefanja: ”Jubla, dotter Sion, ropa av glädje, Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem! HERREN har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende. HERREN, Israels Kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont… HERREN, din Gud bor i dig, en hjälte som frälser…

Carolas makalösa och fantastiska sång ”I denna natt blir världen ny” (med Erik Hillerstad) är helt ”magisk” i positiv mening. ”Himlen öppnar sig”, ”från by till by ska världen bli ny” ”när Kristus, vår vän, föds i var och en”. Det allra bästa med denna sång är att den är sann! Och om vi pratar om Carola – hennes namn betyder ”sång” – finns det nån som förstår vad hennes ”esse” är?

Andra pratar idag om ”Superbrains och superheroes” och försöker hitta räddning från annat håll – från andra källor. Det får man gärna göra, men själv är jag övertygad om att trons källa i våra hjärtan är mer än nog. Vi har redan ”vår superhero” i våra hjärtan! Vi vet vad Han heter! Vi vet vad Han vill visa och säga till människor omkring oss.

Bestäm dig för att vara något mer än ”vanligt” – för att komma in i ditt esse! Den bästa vägen till det är att först hitta sitt esse i Gud. Låt HERREN motivera dig till ditt allra bästa liv den här julen och hela nästa år!

Luk 1:30-35; Fil 4:4-7; Sef 3:14-17

Bana väg för Herren – genom dig!

När folket i Jerusalem banade väg för Herren skedde det rent fysiskt med palmblad, mantlar och åsna. Idag sker det genom våra hjärtan – om vi vill – och mognar.

”De liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: Vi spelade för er men ni dansade inte, vi sjöng sorgesång men ni grät inte.” Här ser vi barnen som leker och klagar över att ingen vill leka deras lek och anklagar de andra för att de inte vill ”dansa efter deras pipa”. Jesus säger att han liknar hela släktet vid barn – som bara har en ytlig förståelse av saker och ting. Han går vidare och pratar om hur Johannes Döparen och han själv blir behandlade exakt så av folket och avslutar med orden: ”Men Visheten har fått rätt av sina barn”. Det måste betyda att om vi – även som vuxna – lyssnar och följer Visheten så mognar vi – och slutar anklaga folk som inte vill följa oss. Visheten måste själv vinna sina strider – i varje människohjärta.

Ärkebiskopen twittrar just denna dag från Petrus: ”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan”. Sannerligen ett ord i rätt tid. Vår tid behöver denna insikt. Det är när vi ger vidare – och uttalar ifrån våra egna hjärtan – vad vi ”fått från Gud” som världen – släktet – kan bli upplyst. Vilket enormt ansvar vi fått att bära!

Malaki profeterar om mänsklighetens yttersta tid att Gud Fader själv ska ”vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder”. Detta kommer också med en varning om landets förintelse. Jag förstår detta som att om landet inte har ”fungerande och hållbara familjer” kommer landet inte att finnas kvar. Låt oss därför satsa allt på att förstå varandra över generationsgränserna i våra familjer och släkter.

Det här kan bara förverkligas i våra liv om vi lär oss vad självinsikt och självkännedom betyder – liksom att vi lär oss ”älska din nästa som dig själv”. Det är ju främst du av alla människor på jorden som vet vad som rör sig i ditt hjärta och som måste ta ansvar för vad och hur just du tänker och känner: För vad som rör sig i din ande, helt enkelt. Med hjälp av ”det profetiska ordet” som strömmar genom dig – uppstår en substans och en mognad i dig – som gör att du kan älska dina medmänniskor och betjäna dem – till liv och frihet.

Så kan vi bana väg för Herren genom våra egna liv – idag – i vår tid! Jag får lust att utbrista tillsammans med den gamle prästen: Låtom oss bedja!

Matt 11:12-19; 2 Pet 1:19-21; Mal 4:4-6; Mk 12:29-31; Luk 3:4-6

Som ett litet frö

Han såddes som ett litet frö rakt ner i människohjärtanas vidsträckta åker. Du vet vem jag menar: Han som kom med Himmelriket! Gudsriket blandades som en surdeg rakt in i mänsklighetens osyrade deg. De Gudstankar som varit dolda ”sen världens skapelse” skulle nu uppenbaras och göras tydliga för alla. Det blev och blir uppenbarat genom Ordet – utanför Ordet fortsatte det att vara mörkt, för det var Ordet som var ljuset. Och ljuset blir starkare och starkare ju närmare morgonen vi kommer. Vid tidens slut bryter ljuset igenom i en ny morgon över hela världen.

”Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna”, sa Jesus när han berättade om Himmelriket. Jag tänker att det måste betyda att ”alla tankar som mänskligheten kan tänka” (fåglarna) landar på den ”struktur” (grenarna) som genom Guds ord växer i mänskligheten.

”Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat”, fortsatte Jesus. Jag faller i hänryckning och jublar när jag hör det – nu ska även mitt liv få bli helt genomsyrat! Tre mått mjöl – har tolkats av teologer genom århundradena – som människans tre delar: ande, själ och kropp. Ja! Låt Gudsriket genomsyra hela min varelse! Och alla andras i hela världen!

”Se, er Gud är här” blir uppenbarat för de som gör sin livsresa på den heliga vägen.

”För ett barn blir oss fött (jmf. frö), en son blir oss given… Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike”. Vilken glädje vi har att se fram emot – allteftersom riket växer i hela världen!

Mt 13:31-35; Jes 35:1-10; Jes 9:6-7