Världens ENDA hopp

Hopp om livet, eller? undrade hon sådär lite lagom spydigt där jag satt och just hade lagt pannan i djupa veck för att fundera på en grej…

Jag vänder frågan direkt till dig, käre läsare: Hur är det med dig? Har du nätt och jämt hopp om livet – att överleva från dag till dag? Eller har du ett större – eller mindre – hopp än så? När Barack Obama vann presidentvalet i USA för ett antal år sen talade han mycket om ”Change” och ”Hope” – för att få folket att hoppas på en bättre framtid (med honom vid rodret, förstås).

”Vi lever på hoppet” – ”Så länge det finns liv finns det hopp” – ”Vi får hoppas på det bästa” – ”Hoppet är det sista som överger människan” – är fina små ord vi försöker uppmuntra varandra med ibland. Men nog finns det ett större hopp i dig och mig än att bara överleva!? Vi hoppas att vi får ha hälsan, att våra barn ska få det ännu bättre än vi hade det, att vi ska få leva i välfärd och hållbara och fungerande familjer hela livet, ja – att vi ska få bönesvar på alla möjliga områden! Eller?

Häromdagen frågade jag ett gäng högstadieelever vad de hade för drömmar om framtiden. ”-Att bli framgångsrik”, svarade ett par killar. Det är härligt att höra att det finns en framtidstro i den unga generationen! Och att de hoppas på att klara utbildningen med goda betyg, få ett bra jobb eller skapa sig ett jobb själv och anställa andra och få ett växande ansvar, makt och inflytande i livet framöver. Jag blir super-inspirerad när jag hör unga människors framtidsdrömmar – det gör inte ett smack att det ibland blir lite orealistiskt. Drömmen är en motor åt rätt håll för en ungdom – och oss äldre också för den delen.

Jesus kom med både tro, hopp och kärlek men just nu fokuserar vi på hoppet. En gång sa Han till en lam man som hade ett minimalt hopp om att någonsin tillfriskna ifrån sin lamhet: ”Res dig, ta din bädd och gå!” Frågan är om Jesus inte närapå viskade de orden – eftersom det fanns många sjuka i närheten och det var bara den lame mannen Jesus just då skulle säga de orden till. I vilket fall fanns det så mycket kraft i orden – troligen utan att Jesus höjde rösten – att mannen genast steg upp och gjorde som Jesus sa! Några verser senare förklarar Jesus för en grupp fariséer att de ”varken har hört hans (Faderns) röst eller sett hans gestalt, och hans ord lever inte kvar i er eftersom ni inte tror på den som han har sänt.”

Härav kan vi förstå att när Ord kommer från Trovärdig källa fylld med Kraft – och vi tar till oss de Orden, ber ut dem och handlar på dem – då kan det hopp vi har på olika områden i våra liv – slå in!

Jakob säger att ”Trons bön ska bota den sjuke” och ”Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan” – det ökar vårt hopp om bönesvar och ger oss lust att be.

Jesaja proklamerar: ”Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka… de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas, de vandrar utan att bli trötta”.

Psalmisten säger: ”de ropade till HERREN i sin nöd, och han förde dem ut ur deras svårigheter.” Och in i deras kallelse och smörjelse!, vill jag lägga till.

De Ord som har spridits över hela världen som utgår ifrån Fadern, Sonen och den helige Ande – och som blir till direkta tilltal ”i och genom en sänd” – är världens enda hopp! Jag kan inte sätta mitt hopp till någon världslig ledare eller organisation – aldrig så stor och mäktig – det enda hopp jag ser finns hos Jesus och hans fungerande församling.

Joh 5:1-9, 38; Jak 5:13-16; Jes 40:26-31; Ps 107:28-32

Vem får skapa tro, tillit och trygghet – i dig?

Många är de som har försökt att vinna ditt hjärtas förtroende! Det finns ju heller inget lika värdefullt i hela världen som ditt hjärta – så man måste förstå att så många anstränger sig. Men det är plågsamt att utsättas för så otroligt mycket ifrån alla håll – till exempel på internet – där alla vill mångla allt hela tiden! Usch, va jobbigt det är!

Men så händer det ändå. Så naturligt och stilla. Jesus slår sig ner en stund på brunnskanten hemma hos dig och börjar prata med dig. Han vill växla några ord med dig. Det finns inget så ljuvligt som ”en liten stund med Jesus”! Det klargör och stärker i det liv som är ditt! Han vägleder genom att ställa öppnande frågor om aspekter du aldrig tänkt på och genom att leda våra reflektioner in på nyttiga och nödvändiga områden. Det blir alltid en excellent lektion i kosmisk meta-kognition (om du inte förstår mina fina ord; glöm det!)!

Ibland når oss en annan röst. ”I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den gudlöse… han går en väg som inte är god”. Men eftersom Jesus aldrig lämnar oss får vi vägledning ifrån Honom – också när synden viskar något annat. Vi får hjälp att lägga rädslor, fruktan, otro, osäkerheter, skuld, skam och modlöshet åt sidan. Det är dags rensa kyrkan från skuld, skam och fördömelse! Du vet lika väl som jag att det inte är möjligt utan omvändelse, vid Herrens fötter.

Det är den beprövade erfarenheten av denna inre dialog med Gud som vi troende måste dela med oss av till våra vänner i världen. Det är inte alla som vill höra på det örat. Vi får passa på när vi möter någon som vill. Så skapas nya reflektioner i nya människor som skapar tro, tillit och trygghet. En vacker dag kommer majoriteten av människor på alla kontinenter leva av tro och kärlek. Vad jag längtar efter att vi redan vore framme vid den dagen!

Låt Jesus vara den som skapar tro i dig! Vilken resa Han tar dig med på! ”Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig…”

Joh 4:1-42; Ps 36:2-10; Joh 17:24

Livets källa.

För några dagar sedan intervjuade Anna Hedenmo Kristdemokraternas Sara Skyttedal i SVT:s ”Min sanning”. Sara gjorde en populär insats som kommunalråd här i Östergötland (i grannstaden Linköping) under ett par år innan hon blev EU-parlamentariker. Nu sitter hon här i intervjun och berättar sin sanning om sitt livs värsta misstag – att göra abort, trots att det gick emot hennes egen övertygelse. Hennes samvete var emot att göra abort, men hon gjorde det ändå. Det märktes att hon ångrade sig på djupet.

Anna frågade Sara om varför hon ville berätta det här nu. Sara svarade ”för att visa att frågorna kring abort inte är enkla och svartvita.” Djupgående existentiella frågor är alltid väldigt komplexa och mångfacetterade – jag är glad att Sara ville lyfta fram det. Flera gånger sa Sara att hon gick emot ”sin egen övertygelse” när hon avslutade graviditeten.

Jag vill förklara vad hon säger på ett lite annat sätt. Det finns ett ställe djupt inom varje människa som i kyrkans undervisning kan kallas för livets källa. Eftersom livet rinner fram därifrån. ”Mer än allt annat som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet”.

Synonymer för denna källa kan vara ord som just ”övertygelse”, ”samvete” och varför inte ”min sanning”(!?). ”Längtan”, ”drömmar”, ”karaktär”, ”ande” och ”väsen” – det finns många ord för den platsen inom oss. Gör man våld på sin övertygelse mår man dåligt. Följer man den mår man högst sannolikt bättre. Blir man förlåten kan man släppa sin börda. Det här är inget flum! Det är osynlig påtaglig verklighet!

Livets källa är osynlig för ytterögat. Den är en inre andlig verklighet. Jesus mötte en gång en samarisk kvinna vid en brunn och sa som en öppning: ”Ge mig lite att dricka”. Så följer en otroligt spännande konversation mellan dem som landar i att hela staden Samaria vill komma ut till Jesus och dricka av ”det levande vattnet”. ”Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv”.

Ett par löften om detta: ”Den som vill ska fritt få ta emot livets vatten” och ”Hör, så får er själ leva!”.

Det är solklart att Jesus själv är livets källa för oss människor. Och lika solklart är det att när Han bor i oss finns den källan i vårt inre – och rinner fram därifrån. En ständig ström av Ord ifrån Faderns hjärta och av levande vatten blir vår framtid när vi dröjer vid källan – röjer undan lite hinder – och flödar med.

Ords 4:23; Joh 4:5-26; Upp 22:16-17; Jes 55:1-4

Ett riktigt Gott Nytt År!

Jag önskar dig ett riktigt Gott Nytt År 2022!

Hur ska det kunna bli det – när världen ser ut som den gör?

Det finns bara ett sätt – att vi rensar vår hjärtan från fruktan och ovidkommande och distraherande fokus. Med hjärtat i brand för att Guds rike ska tillkomma kan allt bara bli bättre! Även när väldigt mycket tycks bli sämre blir allt egentligen bättre! Till och med genom svårigheter, hör och häpna! Du kommer själv att få se – när du fäster ditt fokus på Honom!

Den kristna kyrkan har egentligen en ”värdegrunds-undervisning” i världsklass. Tyvärr har den hållits alldeles för undangömd och undantryckt. Varför är det så? Det tar vi en annan gång. Men ingen har talat som Jesus om vad som kan röra sig i en människas hjärta – både gott och ont – och hur vi behöver rensa ut avgudar, distraktioner, begränsningar, rädslor och synder – så att godheten och kraften från vår Fader i himmelen fritt kan flöda genom oss till våra medmänniskor. Mycket hänger på vår vilja. Det finns dessutom hjälp att få – från den helige Ande…

Jesus rensade templet i Jerusalem och stötte omkull månglarnas bord. Varför? Han ville inte att hans Faders hus skulle vara ett rövarnäste utan mer som ett bönens hus. Det skedde med tanke på oss. Den texten kan vi tillämpa rätt upp och ner på våra egna hjärtan – som är tänkta att vara hans tempel.

Paulus talar om ansvaret att hålla templet/hjärtat rent – som ”er andliga gudstjänst”. Det är något som sker – eller inte sker – i varje människas inre – om det sker. Det blir ett val för oss: ”anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne”.

När HERRENS härlighet går upp över hans folk – vilket verkligen ser ut att hända mer och mer i våra dagar – kommer ”hednafolk som inte känner dig… skynda till dig för HERREN din Guds skull… för han har förhärligat dig”. Härligheten ”går upp över hans folk” när hjärtat rensas på ovidkommande distraktioner och fokuset på Honom växer.

Så kan 2022 bli ditt bästa år hittills – genom att du utför din ”andliga gudstjänst” och rensar lite. Och kanske inte så lite heller- vi måste rensa ut allt det som behöver rensas ut för att inte störa den höga, rena, fina, heliga och kristallklara relationen med vår Mästare! Så blir 2022 absolut ditt bästa år hittills.

Mk 11:15-19; Rom 12:1-2; Jes 55:5-7