Kyrkan – Kristi kropp reser sig över hela världen

Kyrkor sträcker sig ofta mot skyn med sina kyrktorn. Men byggnader – aldrig så vackra, ståtliga och imponerande – kan aldrig vara själva grejen. Det är människorna som tror – ett stort gränsöverskridande och världsomspännande kollektiv – som utgör själva kyrkan, Kristi kropp i världen idag. Det är denna del av mänskligheten som är själva grejen, vill jag mena.

I vår kaosartade och galna tid är det glädjande att se många, många tecken på att Kristi kropp reser sig över hela världen – på alla kontinenter – i alla länder och nationer. Det bes och ropas (eller viskas) till Gud överallt. Det är gott att få leva i denna tid – och se det ske framför våra ögon. Det finns många bedjande människor på båda sidor i det märkliga amerikanska presidentvalet. Det finns troende människor i alla 8 partier i Sveriges Riksdag. Gud finns i alla partier och samfund – jag tycker att det är en hoppingivande tanke. Det borde kunna leda till att det som värderas väldigt högt av Gud i himlen – också får ett genomslag i vår politik – vår inställning till medmänniskan – på jorden.

De grundläggande kristna värderingarna – alla människors lika värde – medborgerlig rättfärdighet – demokratins uppgradering – att man får säga vad man tänker – jämställdhet mellan kvinnor och män – respekt för oliktänkande – att få ta emot och ge förlåtelse – hållbara, livslånga äktenskap och relationer – alla människors behov av daglig omvändelse – att man ”fångar dagen” – att vara den man skapades till att vara – att bry sig mer om andra än sig själv… det borde kunna bryta igenom och komma fram genom människor i alla partier och samfund samtidigt. Det tycker jag, och det kan du gott tycka med, brukade min farfar säga. Det finns många, många tecken på att det faktiskt sker, kan du se dem…?