Sammanfattning av Rädda Världen

Jag skriver som du vet. Lägger ut ett utkast till framsida och baksida här. För att få kommentarer från dig. Innan det går till tryck.

Framsida: Rädda Världen – en bok om ursprunglig karaktär, dynamisk kapacitet och hängiven, överlåten betjäning

Baksida: Världen befinner sig i kaos samtidigt som mycket av skönhet och godhet finns kvar. Ord från kristen tro, hopp och kärlek bildar mönster i världen och ger ständigt ny kraft som räddar hela nationer och världsdelar ifrån kaos och krig – och skapar frid, fred och välfärd.

Kärleken och hennes döttrar räddar karaktären. Hoppets kraftfulla imaginationer lyfter kapaciteten.  Tron pekar ut riktningen för världens räddning: tjänst, inte makt.

Våra egna personligheter ger oss vägledning när det gäller hur vi bäst betjänar. Vi är alla kallade till tjänst i enlighet med hur vi är funtade (skapade).

Vi kan alla se ett mönster även när det gäller betjäning av mänskligheten. Fem grundläggande former av passion och betjäning. Vi vill tala om betjäningsteknik istället för härskarteknik.

Så kan vi gå med iver ut till de områden där det passar att vi betjänar; där vi får ägna våra liv åt att världen ska bli en bättre plats i smått och stort – och människor räddas både för tiden och evigheten. Uppfyllda av himmelsk karaktär, gudomlig kapacitet och ödmjuk betjäningsvilja vill vi inget hellre än att både komma igång, vara igång och dessutom fullborda vårt lopp.

Det finns miljarder scener/fält för dig och mig att spela/betjäna på. För att göra det begripligt vill vi sammanfatta dem i enbart sju för att du också måste förstå: Det finns mycket mer än en scen för dig!

Nu, käre världsmedborgare, är det dags att springa! Håll kursen! Håll diskursen och håll i betjäningen av dina medmänniskor – tills du trillar av pinn!