Jesus skapar tro

Jesus skapar tro i människohjärtan. Naturligtvis i förhållande till sig själv, Gud Fader och Anden… men även mellan människor – så att vi kan lita på varandra, tro på varandra och vara helt trygga även med människor vi möter för första gången. Detta behövs mer än någonsin – 2021 – i de oroliga tider världen upplever i våra dagar – med krig, stora folkförflyttningar och politiska och religiösa vanvettigheter…

Detta mirakel har jag varit med om väldigt många gånger i många länder – när jag för första gången träffar en broder eller syster. Efter några minuter känner vi oss som familj.

Gud vill att främlingar från alla världens länder ska få lära känna Hans väsen. Därför vill han svara på främlingars böner. Salomo bad för att det skulle hända: ”Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och vörda dig…”.

Jesus trodde själv på Gud på det sättet att Han litade helt på att det var Guds Ord han uttalade. Han sa ett ord – och det skapade tro. ”Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk”, sa officeren.

Paulus sa: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror…” Han trodde på evangeliets ’här och nu – kraft’.

All sann och sund teologi skapar tro. Om teologin är alltför svag (d v s otydlig och mesig) kan den skapa otro och rädslor, tyvärr, och är den alltför stark (d v s hård och dömande) kan den skapa besvikelser. Men en lagom, sann och sund teologi – mitt på den smala vägen – skapar alltid ett skönt liv med Gud, där allting är möjligt.