Gud är mäktigt verksam genom vanliga människor

När vi tänker på ”Guds mäktiga verk” går våra tankar ofta åt mirakelhållet. Men idag vill jag fokusera på hur Gud är mäktigt verksam genom vanliga människor varje dag. Vi söker gärna det sensationella och överraskande, men Gud är oftare verksam i den stilla vardagen.

Jesaja profeterar om Immanuel – ett av Herrens namn, som betyder Gud med oss. Jesus själv ber för oss med orden ”jag i dem och du i mig”. Det här syftar till Guds viktigaste och mäktigaste verk i mänskligheten – att vi ska bli präglade av Himmelrikets karaktär och väsen, att vi ska få våra sinnen skärpta genom Andens närvaro och verksamhet och att vi ska få kraft att helhjärtat betjäna de världar vi rör oss i. Detta är Guds allra mäktigaste verk – att uttrycka sig och Himmelriket genom vanliga människor, från början födda i synd…

När ängeln besökte Maria med budskapet om att hon som 15-16-17-åring skulle ”föda Guds Son” var det naturligtvis chockerande. Men hon svarar bara: ”Jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som du har sagt”. På ett sätt kan även detta kallas ett mirakel – att en människa gensvarar så villigt och snabbt på ett Guds tilltal. Men det blir allt vanligare i världen idag. Det pågår – de facto – väckelse på jordens alla kontinenter.

Gud är mäktigt verksam genom att, med sitt Ord och sin Ande, förändra våra tankemönster och våra beteendemönster. Det sker ibland snabbt – ”hans ord går ut med hast” – och ibland långsamt – ”han ger dina gränser fred” – men det allra underbaraste är just detta att Guds kraft verkar mäktigt i oss. Varje dag. För den som vill.

Kärlekens alla goda frukter… Gudomlig vishet, motivation och urskiljningsförmåga… Himmelsk tjänstvillighet – som Maria…

För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig”, skrev Paulus. Jag är 100 procent säker på att Paulus inte fick monopol på den erfarenheten. Vi kan alla få nåden att göra den erfarenheten. Låt oss ödmjukt och trosfyllt be om att få göra den erfarenheten igen och igen…

Jes 7:10-14; Joh 17:23; Luk 1:26-38; Ps 147:15, 14; Kol 1:29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *