Att leva av livets bröd – och rädda världen!

Vi är kallade av leva av ”allt som utgår från Guds mun” – det vill säga av allt vår Fader i himlen faktiskt säger. Han ger oss Livets bröd – sitt eget Ord – att leva av alla dagar så länge vi lever här på jorden. Det ger oss kraft att medverka i den stora räddningen av världen. Vi kan göra gott mot vår nästa. Vi kan älska så som vi själva blivit älskade av vår Far.

Vi läser om hur Jesus tar emot 5 kornbröd och 2 fiskar från en liten pojke. Han ser upp mot himmelen och välsignar gåvorna. Det delas sen ut till 5000 män! Alla blir mätta och det blir 12 korgar med bröd över! Vilket överflöd utifrån det lilla!

Gud ger oss något som vi kan leva av – men som växer och blir större när vi ger det vidare till andra – för att mätta behov i andras liv. Om vi nu främst fokuserar på just Orden från himmelen – kan vi se en väg där också vi ger hela vårt liv i tjänst för andra. Löftet från Gud är att det blir mer när vi ger. Kärleken växer när vi delar med oss av den. Våra gåvor (talanger) växer i duglighet och skicklighet när vi betjänar andra med dem.

Paulus säger att ”Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till allt gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att , hans ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd Detta kan vara och bli både din och min livserfarenhet.

”De ska tacka HERREN för hans nåd och hans under mot människors barn, för han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda”

Vi behöver ”food for thought” – mat för tanken och själen varje dag. Vi behöver, för varje situation vi hamnar i, ett Ord från Gud. Vi lever ju av det – och det är vad världen behöver. Har vi fått ett sådant Ord på morgonen kan vi dela ut av det hela dagen.

Utan Ord från Gud tappar vi kraft och blir alltför svaga. Vi kan bli ”som en äggsjuk höna”, helt rastlösa. Vi måste få tag på nåt som vi kan bära i vårt hjärta – för annars har vi ingenting att ge. Det är de eviga Orden som kan fylla de eviga behoven. Den eviga visheten kan fylla det eviga behovet av vägledning.

”…för jag har gett dem de ord som du gav till mig. De har tagit emot dem och verkligen förstått…” Här behandlar Jesus Orden han fått från sin Far som något oerhört värdefullt – som Livets bröd.

Det enda vi behöver göra är att vända vår ande och vårt sinne till vår Far – så ger Han oss genom bönen precis vad vi behöver – också för att kunna ge något eller kanske mycket – för att kunna uttrycka något Gudomligt – till andra. Så räddas världen.

Joh 6:1-15, 2 Kor 9:8-10, Ps 107:1-9, Joh 17:8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *