Jesus bärs fram

På historiens allra första Kyndelsmässostund (kyndel=candle) bars självaste Jesus som väldigt liten fram på armen i templet i Jerusalem för att välsignas. Jag är säker på att han var ”ett vackert barn” i alla avseenden. Tänk nu inte på hur han såg ut ”i det yttre”, det är oviktigt. Den söndag då kyrkan över hela världen firar denna händelse har med åren kallats Uppenbarelsens ljus. Alltså ”här kommer uppenbarelsens ljus” till världen – i och med Jesus.

Idag bärs Jesus fram både med armen, benen, huvudet; ja, genom hela kroppen och framförallt med det imaginära hjärtat – genom alla människor som tror – i hela världen. Idag är vi ”Jesusbärare” fler än vi någonsin har varit på jordens yta.

Det finns många strofer i verser i Bibeln som bekräftar att det är på det viset. Lyssna: ”för att bära fram honom inför Herren”, ”Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd”, ”Gud, som ger liv åt allt”, ”bevara budskapet rent och oförfalskat”, ”han… bor i ett ljus dit ingen kan komma”, ”Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig likt den som smälter och renar silver” och Psalmisten David säger med full trosvisshet: ”HERREN ska fullborda sitt verk för mig. HERRE, evig är din nåd. Överge inte dina händers verk!”. Om inte de här verserna kan få dig övertygad om att ”det är på det viset” finns det inget som kan det. Läs dem igen!

Det innebär alltså att Ordets väg genom hjärtat och livet på alla troende människor är en renande, räddande, befriande och lyftande väg för alla oss som tar emot nåden att gå den. Allt mörker i våra liv – gamla trauman, rädslor, fruktan, destruktiv vrede – måste ge vika för en sann och stark självbild, en god självkänsla och ett rimligt självförtroende – helt baserat i Jesus som är vårt liv. Det är Honom som vi bär fram.

Vi är kallade att bära uppenbarelsens ljus in i alla världar där vi råkar befinna oss. Kallade att lysa för och med Jesus i alla världar. Inte minst inom utbildningsvärlden – oj, vad ljuset behövs där! Alltsammans genom ett lågmält leverne! Varför det? För att när den lågmälda floden stiger från ebb till flod genom miljarder troende i hela världen samtidigt finns det ingen makt i världen som kan stå emot. Onda makter faller – men inte genom någon egen styrka hos någon av oss – utan genom ”hans väldiga kraft” som vi i all enkelhet bär fram.

Låt oss besluta oss för att spana efter och ta vara på varje ögonblick och tillfälle vi får att bära fram ett stänk av Jesus. Ofta blir det lite omärkbart för mottagaren – de undrar: Var kom det där ifrån? Det är helt i sin ordning; Genom ”ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt” bär vi fram Jesus – också i stormiga och turbulenta tider – som nu.

2 Mos 2:2; Heb 11:23; Luk 2:22-40; Joh 1:14-18; 1 Tim 6:13-16; Mal 3:1-4; Ps 138:1-8; Ef 1:19; 1 Tim 2:2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *