Ett riktigt Gott Nytt År!

Jag önskar dig ett riktigt Gott Nytt År 2022!

Hur ska det kunna bli det – när världen ser ut som den gör?

Det finns bara ett sätt – att vi rensar vår hjärtan från fruktan och ovidkommande och distraherande fokus. Med hjärtat i brand för att Guds rike ska tillkomma kan allt bara bli bättre! Även när väldigt mycket tycks bli sämre blir allt egentligen bättre! Till och med genom svårigheter, hör och häpna! Du kommer själv att få se – när du fäster ditt fokus på Honom!

Den kristna kyrkan har egentligen en ”värdegrunds-undervisning” i världsklass. Tyvärr har den hållits alldeles för undangömd och undantryckt. Varför är det så? Det tar vi en annan gång. Men ingen har talat som Jesus om vad som kan röra sig i en människas hjärta – både gott och ont – och hur vi behöver rensa ut avgudar, distraktioner, begränsningar, rädslor och synder – så att godheten och kraften från vår Fader i himmelen fritt kan flöda genom oss till våra medmänniskor. Mycket hänger på vår vilja. Det finns dessutom hjälp att få – från den helige Ande…

Jesus rensade templet i Jerusalem och stötte omkull månglarnas bord. Varför? Han ville inte att hans Faders hus skulle vara ett rövarnäste utan mer som ett bönens hus. Det skedde med tanke på oss. Den texten kan vi tillämpa rätt upp och ner på våra egna hjärtan – som är tänkta att vara hans tempel.

Paulus talar om ansvaret att hålla templet/hjärtat rent – som ”er andliga gudstjänst”. Det är något som sker – eller inte sker – i varje människas inre – om det sker. Det blir ett val för oss: ”anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne”.

När HERRENS härlighet går upp över hans folk – vilket verkligen ser ut att hända mer och mer i våra dagar – kommer ”hednafolk som inte känner dig… skynda till dig för HERREN din Guds skull… för han har förhärligat dig”. Härligheten ”går upp över hans folk” när hjärtat rensas på ovidkommande distraktioner och fokuset på Honom växer.

Så kan 2022 bli ditt bästa år hittills – genom att du utför din ”andliga gudstjänst” och rensar lite. Och kanske inte så lite heller- vi måste rensa ut allt det som behöver rensas ut för att inte störa den höga, rena, fina, heliga och kristallklara relationen med vår Mästare! Så blir 2022 absolut ditt bästa år hittills.

Mk 11:15-19; Rom 12:1-2; Jes 55:5-7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *