Att ”vara i sitt esse”

Att vara i sitt esse. Att befinna sig mitt i det man skapades för. Att vara på rätt plats, i rätt tid och göra rätt saker med rätt personer. Att hamna i ”fullt flow” rent mentalt. Allt stämmer och flödar på – och världen blir en bättre plats – lite eller mycket! Detta är ren lycka! Esse betyder ungefär ”varande”… eller kanske ”sitt allra bästa varande”, ”sin allra bästa existens”.

En ung flicka som hette Maria överraskades av ett budskap från en ängel, han sa: ”Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig.” Men hon blev inte glad på direkten, utan mer rädd, för hon visste inte vad en sån hälsning skulle komma att innebära. Ängeln fortsatte: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli gravid och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus…” Här kastas Maria rakt in i det som skulle bli hennes livsmening och kallelse – sitt esse – efter detta kallas hon ”gudaföderska” av miljarder människor. Hennes liv blev kantat av enorm glädje och stor sorg, men framförallt fick hon vara med om att Gud inte bara kom till henne – och bodde i henne – utan också kom fram igenom henne!

Det här med glädje och frid blir till tecken på att ens ”esse” är på gång. ”Gläd er alltid i Herren…” När vi inte bekymrar oss utan ber sägs det att ”Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”. Här försöker Paulus agera barnmorska åt Filippierna för att Jesus ska komma starkare fram genom dem, det är min tolkning!

Faderns plan är förstås att hela kyrkan – alla troende människor i alla länder, folk och tider – ska komma in i sitt esse – för att världen ska förstå. Därför profeterar redan Sefanja: ”Jubla, dotter Sion, ropa av glädje, Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem! HERREN har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende. HERREN, Israels Kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont… HERREN, din Gud bor i dig, en hjälte som frälser…

Carolas makalösa och fantastiska sång ”I denna natt blir världen ny” (med Erik Hillerstad) är helt ”magisk” i positiv mening. ”Himlen öppnar sig”, ”från by till by ska världen bli ny” ”när Kristus, vår vän, föds i var och en”. Det allra bästa med denna sång är att den är sann! Och om vi pratar om Carola – hennes namn betyder ”sång” – finns det nån som förstår vad hennes ”esse” är?

Andra pratar idag om ”Superbrains och superheroes” och försöker hitta räddning från annat håll – från andra källor. Det får man gärna göra, men själv är jag övertygad om att trons källa i våra hjärtan är mer än nog. Vi har redan ”vår superhero” i våra hjärtan! Vi vet vad Han heter! Vi vet vad Han vill visa och säga till människor omkring oss.

Bestäm dig för att vara något mer än ”vanligt” – för att komma in i ditt esse! Den bästa vägen till det är att först hitta sitt esse i Gud. Låt HERREN motivera dig till ditt allra bästa liv den här julen och hela nästa år!

Luk 1:30-35; Fil 4:4-7; Sef 3:14-17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *