Trons kraft – påverkar hur du kommunicerar

Tron påverkar hur en människa tänker, processar, pratar och talar (ger ut). Och det är helt i sin ordning. Precis som det ska vara. Det är så för alla människor – alldeles oavsett vilket innehåll man faktiskt har i sin tro.

När änkan kom med sin offergåva i templet och Jesus satte sig och tittade på vad alla gav sa Han att hon gav mer än alla de andra för att ”hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på”. Tron påverkade hur hon gav.

Trons människor pratar på ett annorlunda sätt med varandra och andra – än hur så kallade vanliga människor i världen pratar med varandra och andra. Vad det beror på kommer du att förstå genom denna korta bloggpost. Och nu menar jag inte enbart att vi inte svär och förbannar…

Genom berättelsen om Noas Ark visar Gud att han vill lyfta sitt folk upp över hur ”vanligt folk” kommunicerar. Naturligtvis säger han samtidigt väldigt många andra saker genom den berättelsen, men just nu vill jag hålla linjen angående vår kommunikation. Trons folk har alltid varit och kommer alltid att vara annorlunda – d v s ha högre tankar och ett högre och generösare tal än ”vanligt folk”. Det beror på att trons folk är lite mer sinnade gentemot himmelen.

Och har jag dig, söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt, skriver Asaf. Genom att ofta ha sitt sinne vänt till Gud blir den troende påverkad av den kärlek, tro och tillit som kommer från Gud Fader själv. Det är som att en troende människa ”ser det osynliga” och kan ”höra” en del av Guds tankar genom hans Ord. Därför är det inte svårt för en troende att genomskåda ytligheten och alltid fråga sig vad som ligger bakom saker och ting. Hos sig själv och hos andra.

Det finns en tydlig kristen tanke om att ”förbli hos Gud” – ”Förbli i mig”, sa Jesus. Kan du ens tänka dig att man skulle förbli hos och vara nära Gud, Jesus och den helige Ande utan att bli påverkad? Därför går troende människor gärna mot djupa samtalsämnen – där alla som deltar och inte flyr – verkligen måste både tänka och känna efter i sitt eget inre hur man egentligen förhåller sig till existensen – inte bara hur man ”mår”…

Så påverkar Guds kraft hur en troende människa tänker, talar och gör saker. Be nu en bön att det blir mer och mer så för allas vår del…

Mk 12:41-44; Heb 11:1-7; 1 Mos 6:13-22; Ps73:23-26; Joh 15:4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *