Varför vara rädd under olyckans dagar?

Varför vara rädd under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och stoltserar med sin stora rikedom. Men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själs lösen är dyr, den kan inte betalas till evig tid så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen.

De gamla psalmförfattarna Koras söner visste att det är ingen idé att vara rädd när man har Gud – istället för rikedom och annat – att lita på. Och att det är stor skillnad på andlighet och världslighet. Det är ingen bra idé att sätta all sin tillit till något över huvud taget här i världen. Bara Livgivaren kan beskydda och bevara Livet och ta oss hela vägen igenom – ända in i evigheten.

Att vara rik i världens ögon eller vara rik i Guds ögon – det är frågan. När man är rik inför Gud har man ett överflöd av det som kallas Andens frukt – d v s en himmelrikets karaktär – fylld av Kärlek, Glädje, Frid o s v... ”Ingen kan tjäna två herrar”, säger Jesus. ”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon”, förtydligar han. – Samla er skatter i himlen. Med de här orden säger Jesus nåt om hur vi bör prioritera våra perspektiv på livet – för vi har ju flera.

Älska inte världen, fortsätter Johannes, trots att han också säger att ”Ty så älskade Gud världen…” Det som finns här i världen är bara ”köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda”. Vad menas? Älska inte det yttre – den här världens rikedom. Älska människorna – deras hjärtan ska finnas i evighet… på ett eller annat sätt… Och älska Gud och hans underbara Rike, som redan delvis är här…

Att vara rik på Kärlek, Glädje, Frid – Tålamod, Vänlighet, Godhet – Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Det gör världen till en bättre plats samtidigt som det räddar enskilda individer från undergång i motsatsen. Det är viktigare än att springa i mammons eller marknadens fotspår, dansa runt Guldkalven, och jaga efter världslig berömmelse och rikedom. Men låt oss använda oss av ”den ohederlige mammon” för att skaffa oss vänner för evigheten, det är också ett tips från Jesus.

Besluta dig för att sätta dina prioriteringar rätt – idag! Be så här: Gode Gud, hjälp mig…

Ps 49:6-10; Gal 5:22-23; Matt 6:19-24; 1 Joh 2:15-17; Joh 3:16; 2 Mos 32:1-4, 30-35; Luk 16:9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *