Den kristna (r)evolutionen i världen

Fröet till det som vi skulle kunna kalla den kristna revolutionen i världen såddes av Gud själv genom det som Jesus gick igenom, för vår räkning, i det som kallas ”den sista påskmåltiden” och ”den första nattvarden” i Mark 14:12-26 (SFB15). Och genom allt som följde av misshandel, korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Där instiftades det nya förbundet, där lyftes välsignelsens bägare, där skapades Kristi kropp i världen. Kyrkan blev till.

Kyrkan skapades för att förkroppsliga det nya förbundet mellan Gud och människa i världen. Det nya förbundet är ett fullkomligt förbund – därför kan det även kallas effektivt. Inte kanske effektivt i vår mening ”tidssnabb”. Men effektivt i meningen jobbet kommer att bli gjort i mänskligheten.

Gud jobbar, i våra ögon, med extremt långa processtider. Det finns många anledningar till det. En av dem kan vara att vi människor på inget sätt ska kunna kontrollera och reducera Guds processer i mänskligheten. Han vakar själv över sitt Ord för att det ska gå i fullbordan.

Den kristna evolutionen i världen – d v s Guds rikes tillväxt i människohjärtan på alla kontinenter – bara fortsätter och fortsätter. Idag är vi fler troende än vi någonsin varit tidigare i historien. Låt oss fira det denna påskhelg!

Paulus talar om Guds hemliga vishet och säger ”Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud.”

Den människa som tar till sig Hans Ord – t ex berättelsen om korset och uppståndelsen – och förblir i Honom, kommer – mer levande än någonsin – ut på andra sidan – tillsammans med Honom.

Jesus ber: ”Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig” och ”jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord.” Den kristna (r)evolutionen rullar vidare… Låt oss vara ”vakande och bedjande”… Det känns spännande att vara med…

Mk 14:12-26; 1 Kor 2:9-10; Joh 17:24, 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *