Hemligheten

Den kristna hemligheten, eller mysteriet som det också kallas, är världens mest offentliggjorda hemlighet. Ändå förblir det en hemlighet – uppenbarad bara för den som ”hör” vad Anden säger. Bara för den som ”Sonen vill uppenbara honom för”…

En glimt av Hemligheten visar sig när Jesus ber sin ”avskedsbön” i Johannes 17. De allra första orden faller så: ´Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig.´ Precis här hör jag ett eko från den urgamla profetian i Jes 60 ´Stå upp, stråla, för ditt ljus kommer och HERRENS härlighet går upp över dig´.

Detta är också Kroppens hemlighet, d v s Kyrkans, d v s den över hela världen utspridda gruppen av troende människor som tillsammans utgör ”Kristi kropp” på jorden idag. Vi är i Honom och Han är i oss. Den hemliga, mystiska föreningen mellan mänskligt och Gudomligt. När vi har tillit till denna hemlighet – blir det också vår styrka i vilka stormar och turbulenta tider som helst…

Fler kristna skolor i Sverige

Det behövs verkligen många fler friskolor på kristen grund i Sverige. Det blåser en viss motvind i våra dagar. – Men då är det väl bara att kryssa, säger jag som en gång ägde en optimistjolle. Behovet av det som en kristen skola kan ge – trygghet, nyfikenhet, sunda värderingar och allsidiga kunskaper – är enormt. Vi har en ansökan om ytterligare en kristen skola inne hos Skolinspektionen – vi hoppas den går igenom, även om en kommunal majoritet i utbildningsnämnden tycker att det inte passar. Skriver på kompletteringen av den ansökan i dessa dagar. Önska mig lycka till – från ditt hjärta.

Rädda världen från corona

Coronaviruset sprider sig över världen och skapar mycket stor fruktan. Så nu behöver världen räddas både från själva viruset och den rädsla för död och lidande som följer i dess spår. Rädslan följer förresten inte bara, utan springer ofta fortare än själva viruset.

Nu, som alltid, får vi ta vår tillflykt till Gud och Hans underbara rike. Hoppet och tilliten växer – så att vi kan agera med vishet i allt. Det är lätt hänt att fruktan försnävar våra sinnen så att vi hamnar utanför visheten. Tvätta händerna, håll avstånd, var hemma om du är sjuk… Och skicka en bön till Fader Vår – som är i himmelen… Gör din sak klar med Gud så att du är redo om döden kommer och inte behöver vara rädd för den. Men be att du och dina vänner överlever. Så får vi se hur många bönesvar vi får. För min del är jag säker på att det blir väldigt många.

Jag är väldigt glad för att vi bor i Sverige som i det här läget har myndigheter och regering som framstår som vettiga – och siktar in sig på att dämpa spridningen, skydda riskgrupper och att de flesta snart är immuna. Skönt att vi inte har behövt stänga våra grundskolor. Väldigt många är hemma både från skolor och förskolor. Jag tror att vi går stärkta genom det här, faktiskt. Fast kanske inte jättesnabbt…

Genom Guds rike förändras karaktären hos människorna; så att de blir visare, modigare och tänker mer på andra än sig själv. På det sättet räddas världen också i denna Corona-tid. Snart är vi igenom och ute på andra sidan, vänner!

Sammanfattning av Rädda Världen

Jag skriver som du vet. Lägger ut ett utkast till framsida och baksida här. För att få kommentarer från dig. Innan det går till tryck.

Framsida: Rädda Världen – en bok om ursprunglig karaktär, dynamisk kapacitet och hängiven, överlåten betjäning

Baksida: Världen befinner sig i kaos samtidigt som mycket av skönhet och godhet finns kvar. Ord från kristen tro, hopp och kärlek bildar mönster i världen och ger ständigt ny kraft som räddar hela nationer och världsdelar ifrån kaos och krig – och skapar frid, fred och välfärd.

Kärleken och hennes döttrar räddar karaktären. Hoppets kraftfulla imaginationer lyfter kapaciteten.  Tron pekar ut riktningen för världens räddning: tjänst, inte makt.

Våra egna personligheter ger oss vägledning när det gäller hur vi bäst betjänar. Vi är alla kallade till tjänst i enlighet med hur vi är funtade (skapade).

Vi kan alla se ett mönster även när det gäller betjäning av mänskligheten. Fem grundläggande former av passion och betjäning. Vi vill tala om betjäningsteknik istället för härskarteknik.

Så kan vi gå med iver ut till de områden där det passar att vi betjänar; där vi får ägna våra liv åt att världen ska bli en bättre plats i smått och stort – och människor räddas både för tiden och evigheten. Uppfyllda av himmelsk karaktär, gudomlig kapacitet och ödmjuk betjäningsvilja vill vi inget hellre än att både komma igång, vara igång och dessutom fullborda vårt lopp.

Det finns miljarder scener/fält för dig och mig att spela/betjäna på. För att göra det begripligt vill vi sammanfatta dem i enbart sju för att du också måste förstå: Det finns mycket mer än en scen för dig!

Nu, käre världsmedborgare, är det dags att springa! Håll kursen! Håll diskursen och håll i betjäningen av dina medmänniskor – tills du trillar av pinn!

Världen kan bli bättre – världen kan bli räddad!

Jag skriver på en bok som kommer att handla om hur världen blir en bättre plats. Och hur världen blir hjälpt.

En bok om ursprunglig karaktär, dynamisk kapacitet och hängiven betjäning. Världen befinner sig i kaos, men mycket av ursprunglig skönhet finns kvar. Ord från kristen tro, hopp och kärlek bildar ett mönster i världen – och ger en ny kraft i världen – som räddar den ur kaos.

Kärleken och alla hennes systrar räddar karaktären. Hoppets imaginationer lyfter kapaciteten till oanade nivåer. Föredömet från Jesus och många andra i hans följe pekar ut riktningen för världens räddning: tjänst, betjäning – inte makt eller härskarvilja.

Det är dags för oss alla – hur vi än är människor – att resa oss upp och låta ”goda gärningar lysa” igenom våra liv idag. Så blir världen hjälpt. På miljoner praktiska sätt.

Mitt allra första tips till dig är att verkligen ”ta rygg” på Jesus, ta honom till dig, ta emot honom – lev ”i Honom” som det heter… Full försoning, förlåtelse och förening! ?❣️?

Jan Rosmans nya blogg på svenska

Hej vänner,

här tänker jag skriva om allt som rör sig i mitt hjärta och mitt huvud. Om allt från religion till politik; från media till underhållning; om familj, arbete och skola…  Det blir trevligt att träffas! Även om det bara är våra tankar som möts via internet. Love!

Hej världen!

Välkommen säger jag till hela den svensktalande världen! Den är kanske inte den allra största delen av världen, men nog så viktig… ;).