Som ett litet frö

Han såddes som ett litet frö rakt ner i människohjärtanas vidsträckta åker. Du vet vem jag menar: Han som kom med Himmelriket! Gudsriket blandades som en surdeg rakt in i mänsklighetens osyrade deg. De Gudstankar som varit dolda ”sen världens skapelse” skulle nu uppenbaras och göras tydliga för alla. Det blev och blir uppenbarat genom Ordet – utanför Ordet fortsatte det att vara mörkt, för det var Ordet som var ljuset. Och ljuset blir starkare och starkare ju närmare morgonen vi kommer. Vid tidens slut bryter ljuset igenom i en ny morgon över hela världen.

”Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna”, sa Jesus när han berättade om Himmelriket. Jag tänker att det måste betyda att ”alla tankar som mänskligheten kan tänka” (fåglarna) landar på den ”struktur” (grenarna) som genom Guds ord växer i mänskligheten.

”Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat”, fortsatte Jesus. Jag faller i hänryckning och jublar när jag hör det – nu ska även mitt liv få bli helt genomsyrat! Tre mått mjöl – har tolkats av teologer genom århundradena – som människans tre delar: ande, själ och kropp. Ja! Låt Gudsriket genomsyra hela min varelse! Och alla andras i hela världen!

”Se, er Gud är här” blir uppenbarat för de som gör sin livsresa på den heliga vägen.

”För ett barn blir oss fött (jmf. frö), en son blir oss given… Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike”. Vilken glädje vi har att se fram emot – allteftersom riket växer i hela världen!

Mt 13:31-35; Jes 35:1-10; Jes 9:6-7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *