Att växa i Andlighet är att växa i Tro – inte i egensinne

De underbara orden ”Att växa i Tro” måste helt enkelt vara synonyma med ”Att växa i Jesuslikhet”. Det är ju gentemot vår Mästare vi växer i tro, trohet och trofasthet. För mig är orden lika underbara som orden ”Att växa i Kärlek” eller att få se att ”Hoppet växer” i en människas liv. Paulus nämner väldigt ofta de tre orden tillsammans; tro, hopp och kärlek. Och Jesus, å sin sida, har starka intentioner för våra livs utveckling, exempelvis när det gäller just tro, hopp och kärlek…

Guds Ande – som har kommit till oss -fortsätter att jobba på Jesuslikheten i våra liv. Jesus säger om Honom ”när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom”. Nuförtiden måste den rättfärdigheten levas ut (visas fram) genom den levande Gudens församling med den helige Andes hjälp. Det finns ingen annan väg.

När Johannes proklamerar ”Detta är kärleken:” beskriver han sedan hur det var Gud själv som började, men hur denna Guds kärlek och närvaro sedan fortsätter i de troendes gemenskap. Därifrån fortsätter sedan den stora kärleken sin resa ut på alla torg, vägar och stigar som finns i hela världen. Kärleken, tron och rättfärdigheten hör ihop.

Hosea profeterar: ”ut ur Egypten kallade jag min son”. Det måste betyda att vi är kallade att vara ett annorlunda folk i den här världen – som älskar och tror mer också i tider då det tycks som att kärleken kallnar och hat och likgiltighet vinner terräng. Vi ska inte vara som resten av världen. Vi ska vara mer ”så som i himlen”. Det betyder inte att vi blundar för synden. Nejdå, vi ser den…

Han fortsätter: ”Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar, jag böjde mig ner till dem och gav dem mat”. Det vittnar om en oerhörd kärlek i Faderns hjärta – en kärlek som på alla sätt jobbar på att vi ska växa i trohet mot Jesus i allt. Ja, ända till döds, om det skulle bli nödvändigt. Men det är helt ok att hoppas att den dagen inte kommer så snart – så vi hinner älska så många som möjligt medan vi lever…

Psalmisten säger: HERREN har gjort sin frälsning känd, han har visat sin rättfärdighet inför folkens ögon”. Jag vill fråga dig: Hur gjorde Han det? och Hur gör han det? Jag tror att du kan svara på det.

Den psalmen avslutas så: ”…för han kommer för att döma jorden. Han ska döma jorden med rättfärdighet och folken med rättvisa.” Det är hög tid för församlingen i hela världen att resa sig och ännu tydligare visa fram – genom sina egna liv – inte nödvändigtvis med ord – vad rättfärdighet är. Då kan det komma att gå bra för väldigt många. Sann Andlighet är alltid rättfärdig och ren…

1 Kor 13:13; Joh 16:5-11; 1 Joh 4:10-16; Hos 11:1-4; Ps 98:1-9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *