Prövningens stund för Kristi kropp

Det pågår ett krig mot klassiska familjevärderingar över hela världen i våra dagar, liksom förstås mot det som kan kallas nationella värderingar. Jag skulle säga att den kris som kommer av detta är ännu värre än pandemikrisen. Vi, som Kristi kropp, är ju kallade till trohet, relation och förbund för hela livet, när det gäller familj – så det blir en riktig kamp. ”Kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem”, sa Nehemja (4:14).

Globalister – redan rika och mäktiga som vill bli ännu rikare och ännu mäktigare – driver nu samma familjeförstörande politik som vi har plågats av i Sverige under många år. Både från EU, FN, och IMF (Internationella Valutafonden) hörs liknande signaler i en ökande styrka. Man mår dåligt och vill stänga av. Men man ber istället.

The Great Reset heter agendan, som definitivt inte kan avfärdas som en ”konspirationsteori”, utan är en verklig strategi för många mäktiga. I många delar är den planen inte dålig. Men man bryr sig inte, utan struntar fullständigt i begreppen äktenskap och familj. ”De måste rivas ner”, sa Karl Marx.

Marx anledning: ”Den moderna familjen bär inom sig fröet inte bara till slaveriet (servitus) utan också till livegenskapen, då den från första början står i förbindelse med arbetsplikt för åkerbruket. Den innehåller i miniatyr alla de motsättningar, som senare i bred skala utvecklar sig i samhället och i dess stat.” Se Familjens, privategendomens och statens ursprung (marxists.org)

Jag måste säga att jag ser det precis tvärtom. Familjen bär inom sig fröet till den sanna friheten i förbundet mellan man och kvinna. Det finns ingen inbyggd motsättning mellan man och kvinna, snarare en naturlig enhet som ger en enorm trygghet för båda parter och inte minst för barnen. Det finns inte ett enda barn som tycker om skilsmässa.

Man verkar också för begränsningar av äganderätten, som ligger starkt förankrad i tio Guds bud, ”Du ska inte stjäla”. Istället tycker man att ägandet kan ses, och bör ses, utifrån staters och redan mäktiga företags och organisationers synvinkel. Det vill säga, de äger dig och alla dina data. Du får nu enbart röra dig inom deras rutor och regler. Här kommer Marx ord ”livegenskap” väl till pass igen. Både religionsfriheten, yttrandefriheten och samvetsfriheten hotas genom detta.

För alla oss som tillhör Kristi kropp är denna tid verkligen en prövningens stund. Också vi frestas och prövas av pornografin, otroheten, lössläpptheten och självhävdelsen. Också vi prövas av Coronaviruset. Också vi prövas av alla råd, regler och nedstängningar som regnar över oss. Det gäller för oss att bemöta alla prövningar med tro och tålamod – precis så som alla våra traditionella förebilder inom trons sfär – gjorde. Heb 6:12

Hagar prövades i öknen – omvände sig – och blev sedd av Gud. Jesus frestades i öknen – och besvarade frestelserna genom att tala ut Guds Ord. 1 Mos 16:1-13; Mt 4:1-11

Det är bön – och fasta – som gäller för oss – för att vi än en gång ska kunna hämta levande vatten till våra hjärtan, för att otörstiga kunna ta oss igenom öknen; denna prövningens stund. ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Joh 7:38; Heb 4:16

I Psaltaren får vi lära oss att be som Jesus gjorde: ”I din hand överlämnar jag min ande.” Jag är inte till salu. Jag är redan köpt och ”betalning är given”. Ps 31:6; 1 Kor 6:20; 7:23

Vår Far ger oss förmåga att ta oss igenom och visar oss vägen igenom! 1 Kor 10:13

Trevlig helg! Trevlig framtid!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *