Tänk på ditt dop

Tänk en stund på ditt dop. Om du har varit med om det.

Dopet är laddat med många starka symboliska betydelser. Mer än det kommer en kraftfull positiv påverkan rent andligt över den som låter döpa sig. Det talas om ”dop till omvändelse” och ”dop i helig Ande och eld”. Dopet har en dubbel betydelse – att liv utplånas och att liv räddas. Ett gammalt liv sänks ner och ett nytt liv lyfts upp. Vi begravs med Honom och vi uppstår med Honom. Allt blir nytt.

Att låta döpa sig har både en renande och en livgivande effekt på den som tror. Det är som att tron på ”Guds befallning” att låta döpa sig och att ”gå hans väg” öppnar en källa av liv i ens inre när man tror. När vi tänker på ”vårt dop” kan vi samtidigt tänka på den källa av evigt liv som öppnades i vår ande – när vi drack av ”det levande vattnet”. Vårt dop blir vår källa.

Om du aldrig blivit döpt finns förstås möjligheter till det också för dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *