Har du det i dig?

Har du det i dig? Frågan är oerhört viktig och och kan bli riktigt fruktbärande – men kan också skapa tvivel och åstadkomma viss osäkerhet – om frågan misstolkas och inte landar i ett trosfyllt, tillitsfullt hjärta. Tuffare vinklad kommer frågan till dig så här: Har du vad som krävs? Och som allra tuffast: Har du det i dig – vad som krävs inför evigheten?

Det som det syftas på är den goda och nödvändiga karaktären liksom den nödvändiga förmågan, kapaciteten och tjänstvilligheten – för att ditt och andras liv ska bli ett bra liv. Frågan är uråldrig och kommer att följa mänskligheten till livets slut och ända in i evigheten. Berättelsen om de 10 jungfrurna ifrån Jesus – kommer ifrån klassisk tid – kan lära oss något om livets allra mest grundläggande villkor. Och hur vår karaktär och kapacitet kan lyfta våra liv.

Ordet om uthållighet – om det tas till vara – blir till det inre redskap som tar en genom allehanda stunder av prövningar. Man har det som krävs för att ta sig igenom. Det goda väsen och karaktär du fått som gåva bär dig genom prövningar och svårigheter.

Det finns en uråldrig vishet som riskerar att gå förlorad i våra dagar – eftersom så många människor söker den materiella ytan i så mycket högre grad än man söker djupet. Det handlar om förmågan att kunna se på sig själv och andra utifrån anden eller köttet, det imaginära eller det materiella.

Genom Guds nåd har jag allra oftast kunnat besvara den här lite jobbiga och utmanande frågan i positiva termer. Några gånger i negativa termer. Då får man ompröva sina vägval och helt enkelt förstå att Herren pekar på en annan väg. Det kan vara oerhört tuffa stunder. Prövningens stunder. Men att landa i Herrens famn när man besvarar frågan – att ”befästa sin kallelse och utkorelse” – det finns inget ljuvligare eller mer livgivande. Man får definitivt ny energi.

”Herren känner mig” och jag känner Honom. Dessutom känner jag ”mig i Honom” – vi hänger ju ihop organiskt. När jag känner mig själv och Honom i mig känner jag att jag har vad som krävs – och kan besvara frågorna positivt och bejakande. Hoppet stiger.

Fader, hjälp mig och stärk mig till att alltid kunna veta att det jag har i mig (Dig!), det räcker mer än nog för alla de prövningar och svårigheter jag måste möta här i jordelivet.

Matt 25:1-13; Upp 3:10-13; 2 Pet 1:10; Ps 139:1-18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *