Samla dina barn

När en mor – och en far – samlar sina barn fylls barnen av trygghet. Ingenstans i hela världen är det så tryggt som hos pappa och mamma. Det fungerar på ett förunderligt sätt även åt andra hållet. Om en kvinna sover med sitt spädbarn i sitt hus är hon tryggare och lugnare än om hon skulle sova ensam. Det är inte logiskt, jag vet, men frid och trygghet sprider sig när kärleken mellan familjemedlemmar sprider sig.

Staten eller kommunen kan aldrig ersätta familjens roll när det gäller trygghetsskapande i samhället. Frånvarande pappor och mammor skapar stora hål av otrygghet och osäkerhet bland alldeles för många. Det kan leda till både till enorm fruktan och till kriminalitet, som alla vet.

Denna grundläggande längtan – att få samla sina barn – och ha det bra tillsammans, den har funnits med mänskligheten i tusentals år. Ja, jag tror för min del att den är gudomlig. En gudomlig längtan efter en gemenskap i frid och glädje mellan varandra.

Jesus grät och klagade: ”Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla din barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.” Det är en Guds längtan efter sitt folk som hörs i denna klagan.

Detsamma kan vi höra i Josefs röst när han i den största ömhet och kärlek säger till sina bröder – som tidigare hade sålt honom som slav till Egypten – ”Kom hit till mig.” Det sa han inte för att sedan straffa dem – utan av kärlek till sina bröder.

I våra dagar – denna oroliga och i långa stycken vansinniga tid – sprider vår Far i himlen denna samma uråldriga längtan i kyrkor och familjer som håller sig nära Honom. Han samlar oss till sig i växande grupper av människor som förenas i sin längtan efter att ”bli samlade” och enade och utrustade och utsända – till att utföra Hans uppdrag i världen: Att rädda den genom att suga in så många som möjligt i den stora kärleken/räddningen/gemenskapen.

Ropa namnet på din stad – i bön inför Gud – så ska du få se vad som händer i atmosfären. ”Hos Gud finns makten, och hos dig, Herre, finns nåd”, säger kung David. Vår Far hör när vi ”ropar” i vårt inre…

Matt 23:37-24:2; 1 Mos 45:4-8; Ps 62:10-13

Fungerande familjer – att ta ansvar för hållbara relationer

För bara ett par dagar sedan sköts ytterligare en ung man ihjäl i Stockholm. Det får genast mycket mer uppmärksamhet än någon av de 170 tidigare dödsskjutningar som har inträffat i Sverige det senaste året. För han är känd som ”gängkriminell” och ”rappare”. Han hette Einar, eller Nils Grönberg och blev bara 19 år. Många av de andra som skjutits ihjäl kommer vi aldrig att få veta namnet på. Bara deras egna närmaste kommer att minnas med sorg, smärta och outsäglig förlust.

Minnet av hans pojkiga utstrålning och raplåten som han framförde med Sebastian Stakset – Mamma förlåt – kommer helt säkert att leva med oss i många år. Den finns att se på Youtube: Sebastian Stakset x Einár – Mamma förlåt (officiell video) | @sebastianstakset85 prod @mattecaliste – YouTube

När statsministern frågas ut i SVT ”Men vad beror skjutningarna på?” har han inget svar att ge. Men både forskare och predikanter ger det här svaret: Det beror på trasiga familjeförhållanden, icke hållbara relationer och en förlorad etisk kompass i den omedelbara närmiljön. Se: Joel Halldorf: Plågsamt att se Stefan Löfven svarslös om grov brottslighet – Dagen Om forskarna skriver Halldorf: ”De pekar framför allt ut familjen och skolan som de institutioner där etiken grundläggs, och där samhället behöver satsa om man vill förebygga brott. Familjerna behöver få stöd av stat och det goda civilsamhället, så att deras fostran blir starkare än gängens.”

Under många år har det pågått ett familjeuppluckrande arbete i Sverige och i hela västvärlden. Där materiella värden sätts före relationella värden. Där ”fri sexualitet” sätts före trygghet och trohet. Där ingenting sägs vara mer rätt än något annat. Och där själva normen som kan hålla samman familjer ”bör” kritiseras sönder – genom ”normkritik”.

Jag hoppas – av hela mitt hjärta – att tiden nu är inne för mängder av människor – också i Sverige – att förstå ”vad som ger dig frid”. Friden och freden finns förstås främst hos Fridsfursten. Många har trott sig vara klara och färdiga med Honom sedan länge och har sprungit vidare. Jag inte bara hoppas – jag tror av hela mitt hjärta – att många fler i Sverige – ibland hög och låg – ska i våra dagar hitta vägen till den sanna friden för fungerande familjer och hållbara relationer – även i förhållande till människor som är helt annorlunda än oss – och kommer från ett helt annat ställe än vi kommer från. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Låt oss be att Gud ger oss nåden att gå den vägen, kärlekens väg. Även politiker bör erkänna familjens oerhört viktiga roll under uppväxtåren och hela livet – och göra vad man kan för att få fungerande familjer att också vara hållbara. Vi är alla kallade ”att bygga fred” varje dag. ”Lev för andra, lev för varandra”.

Låt oss be med Jesus för alla i vår närhet: ”Helige Far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett.”

Luk 19:42; Rom 13:7-10; Joh 17:11

Trons kraft – påverkar hur du kommunicerar

Tron påverkar hur en människa tänker, processar, pratar och talar (ger ut). Och det är helt i sin ordning. Precis som det ska vara. Det är så för alla människor – alldeles oavsett vilket innehåll man faktiskt har i sin tro.

När änkan kom med sin offergåva i templet och Jesus satte sig och tittade på vad alla gav sa Han att hon gav mer än alla de andra för att ”hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på”. Tron påverkade hur hon gav.

Trons människor pratar på ett annorlunda sätt med varandra och andra – än hur så kallade vanliga människor i världen pratar med varandra och andra. Vad det beror på kommer du att förstå genom denna korta bloggpost. Och nu menar jag inte enbart att vi inte svär och förbannar…

Genom berättelsen om Noas Ark visar Gud att han vill lyfta sitt folk upp över hur ”vanligt folk” kommunicerar. Naturligtvis säger han samtidigt väldigt många andra saker genom den berättelsen, men just nu vill jag hålla linjen angående vår kommunikation. Trons folk har alltid varit och kommer alltid att vara annorlunda – d v s ha högre tankar och ett högre och generösare tal än ”vanligt folk”. Det beror på att trons folk är lite mer sinnade gentemot himmelen.

Och har jag dig, söker jag inget på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt, skriver Asaf. Genom att ofta ha sitt sinne vänt till Gud blir den troende påverkad av den kärlek, tro och tillit som kommer från Gud Fader själv. Det är som att en troende människa ”ser det osynliga” och kan ”höra” en del av Guds tankar genom hans Ord. Därför är det inte svårt för en troende att genomskåda ytligheten och alltid fråga sig vad som ligger bakom saker och ting. Hos sig själv och hos andra.

Det finns en tydlig kristen tanke om att ”förbli hos Gud” – ”Förbli i mig”, sa Jesus. Kan du ens tänka dig att man skulle förbli hos och vara nära Gud, Jesus och den helige Ande utan att bli påverkad? Därför går troende människor gärna mot djupa samtalsämnen – där alla som deltar och inte flyr – verkligen måste både tänka och känna efter i sitt eget inre hur man egentligen förhåller sig till existensen – inte bara hur man ”mår”…

Så påverkar Guds kraft hur en troende människa tänker, talar och gör saker. Be nu en bön att det blir mer och mer så för allas vår del…

Mk 12:41-44; Heb 11:1-7; 1 Mos 6:13-22; Ps73:23-26; Joh 15:4