Andens verk i världen

Det finns hur mycket evidens som helst för vad Anden – alltså den helige Ande från Gud och Jesus – har gjort och gör och fortsätter att göra i världen! När sekulärt sinnade människor frågar efter tecken använder de oftast ordet evidens, som betyder bevis, egentligen. Det är oerhört spännande att följa Guds verk på alla kontinenter – och spana efter dessa tecken. I våra dagar syns de mycket tydligt – även på internet – trots alla ”fake news” som också dyker upp där.

Läser just nu om en man som hette Hegel. Han skrev en bok om ”Andens fenomenologi” och drog slutsatsen att Anden är lika med Förnuftet är lika med Staten – och lade därmed grunden till ett totalitärt tänkande både åt höger och åt vänster. Många av hans kritiker kallade det senare för en draksådd, eftersom det ledde till en splittring. Det känns som att Hegel missade nåt här, även om han hade rätt i en del annat. Paulus talade om ”gåvan att skilja mellan andar” – det är en av de viktigaste gåvorna för oss alla som lever i de ganska svåra tider som vi faktiskt lever i idag.

Anden är verklig trots att Han inte syns för våra yttre ögon. I vårt eget inre kan vi alla förnimma honom. Det behövs förstås att vi först tar emot honom. Sedan blir det ”en källa i honom (oss) med vatten som flödar fram med evigt liv” och ”ur hans (vårt) innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram”.

Jesus säger om Anden att ”han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er”. När den helige Ande kom föddes också kyrkan – Kristi kropp – församlingen – på självaste Pingstdagen. En ny mänsklighet kom till liv – och började sprida sig ut över världen.

Hegel hade rätt i själva strategin Anden använder när Ordet sprider sig över världen. Det går från tes till antites till syntes i alla människors hjärtan – liksom från enhet till splittring till enhet igen. Det sägs om Babel att ”Hela jorden hade… samma ord” och ”därifrån spred han ut dem”.

Vilka är då tecknen på Andens verk i världen? Tecknen handlar alltid om väsende, förmågor och betjäning eller för att säga det med ett mer teologiskt språk – om frukt, gåvor och tjänst. Överallt kan vi på dessa områden se tydliga tecken på Andens verk i världen. Glad Pingst till dig och din familj!

1 Kor 12:7; Joh 4:13-14; 7:37-38; 14:26; 1 Mos 11:1-9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *