Den kämpande tron

Tron är en av de allra starkaste krafter som förekommer i mänskligheten. Den kan både ”förflytta berg” och ”få träd att rycka upp sig med rötterna och plantera sig i havet”, säger vår Mästare. Men ibland kommer trons kraft till oss på ett annat sätt. Ibland bär den på ett helt förunderligt sätt genom allehanda svårigheter, motstånd och helveten. Mk 11:23

Denna tro kan kallas för den kämpande tron, det vill säga, den tro som bär genom allt som kan möta en människa. Den tro som ger kraft i kampen. Du har säkert mött människor som förvånar dig: – Hur orkar människan? Kan det vara att de ser något som du inte ser och detta håller både modet och hoppet uppe – och ger kraft att fortsätta på vägen?

En kananeisk kvinna kom till Jesus och ville få hjälp för sin dotters räkning – men hon blev i första läget något bryskt avvisad. Men hon gav sig inte, utan ödmjukade sig och fortsatte att sträcka sig efter hjälpen. Plötsligt vände situationen och hennes dotter blev botad. Mt 15:21-28

Paulus använder sitt kontrast-rika språk och beskriver hur tron bär honom vidare i sitt tjänande, genom allt; ”i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, vi är bedrövade men alltid glad, vi är fattiga men göra många rika, vi har inget men äger allt.” Kan tron alltså ge en sådan oerhörd kämpaglöd och kraft till att ta sig igenom – allt? 2 Kor 6:1-10

Många är de människor som har ”kämpat med Gud”, blivit ödmjukade och helt beroende av Gud och hans nåd, och på så sätt kommit igenom till en så mycket större välsignelse i livet. Jakob vid bäcken Jabbok är bara ett av väldigt många exempel. 1 Mos 32:22-31

Låt oss ropa med Psalmisten när vi behöver det: ”Ur djupen ropar jag till dig, HERRE…” Det finns en äkta tro som verkligen bär i alla våra kamper – för alla som vill ha den. Kliv in i relationen med Fadern. Ps 130

När Jesus uttalar orden: ”Far, förhärliga nu mig med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till”, Jag är inte längre kvar i världen”, ”Nu kommer jag till dig” och ”jag helgar mig för dem, för att också de ska var helgade i sanningen” – så vet Han vad det innebär: Genom död till liv. Det är verkligen inte någon glättig eller lättvindig tro vi talar om här – utan den kämpande tron som bär genom allt. Du kan också vara buren av en sådan tro. Joh 17

Prövningens stund för Kristi kropp

Det pågår ett krig mot klassiska familjevärderingar över hela världen i våra dagar, liksom förstås mot det som kan kallas nationella värderingar. Jag skulle säga att den kris som kommer av detta är ännu värre än pandemikrisen. Vi, som Kristi kropp, är ju kallade till trohet, relation och förbund för hela livet, när det gäller familj – så det blir en riktig kamp. ”Kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem”, sa Nehemja (4:14).

Globalister – redan rika och mäktiga som vill bli ännu rikare och ännu mäktigare – driver nu samma familjeförstörande politik som vi har plågats av i Sverige under många år. Både från EU, FN, och IMF (Internationella Valutafonden) hörs liknande signaler i en ökande styrka. Man mår dåligt och vill stänga av. Men man ber istället.

The Great Reset heter agendan, som definitivt inte kan avfärdas som en ”konspirationsteori”, utan är en verklig strategi för många mäktiga. I många delar är den planen inte dålig. Men man bryr sig inte, utan struntar fullständigt i begreppen äktenskap och familj. ”De måste rivas ner”, sa Karl Marx.

Marx anledning: ”Den moderna familjen bär inom sig fröet inte bara till slaveriet (servitus) utan också till livegenskapen, då den från första början står i förbindelse med arbetsplikt för åkerbruket. Den innehåller i miniatyr alla de motsättningar, som senare i bred skala utvecklar sig i samhället och i dess stat.” Se Familjens, privategendomens och statens ursprung (marxists.org)

Jag måste säga att jag ser det precis tvärtom. Familjen bär inom sig fröet till den sanna friheten i förbundet mellan man och kvinna. Det finns ingen inbyggd motsättning mellan man och kvinna, snarare en naturlig enhet som ger en enorm trygghet för båda parter och inte minst för barnen. Det finns inte ett enda barn som tycker om skilsmässa.

Man verkar också för begränsningar av äganderätten, som ligger starkt förankrad i tio Guds bud, ”Du ska inte stjäla”. Istället tycker man att ägandet kan ses, och bör ses, utifrån staters och redan mäktiga företags och organisationers synvinkel. Det vill säga, de äger dig och alla dina data. Du får nu enbart röra dig inom deras rutor och regler. Här kommer Marx ord ”livegenskap” väl till pass igen. Både religionsfriheten, yttrandefriheten och samvetsfriheten hotas genom detta.

För alla oss som tillhör Kristi kropp är denna tid verkligen en prövningens stund. Också vi frestas och prövas av pornografin, otroheten, lössläpptheten och självhävdelsen. Också vi prövas av Coronaviruset. Också vi prövas av alla råd, regler och nedstängningar som regnar över oss. Det gäller för oss att bemöta alla prövningar med tro och tålamod – precis så som alla våra traditionella förebilder inom trons sfär – gjorde. Heb 6:12

Hagar prövades i öknen – omvände sig – och blev sedd av Gud. Jesus frestades i öknen – och besvarade frestelserna genom att tala ut Guds Ord. 1 Mos 16:1-13; Mt 4:1-11

Det är bön – och fasta – som gäller för oss – för att vi än en gång ska kunna hämta levande vatten till våra hjärtan, för att otörstiga kunna ta oss igenom öknen; denna prövningens stund. ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” Joh 7:38; Heb 4:16

I Psaltaren får vi lära oss att be som Jesus gjorde: ”I din hand överlämnar jag min ande.” Jag är inte till salu. Jag är redan köpt och ”betalning är given”. Ps 31:6; 1 Kor 6:20; 7:23

Vår Far ger oss förmåga att ta oss igenom och visar oss vägen igenom! 1 Kor 10:13

Trevlig helg! Trevlig framtid!

Kärlekens underbara väg är den ultimata vägen!

Vi pratar om den ultimata vägen för hela mänskligheten. Den perfekta och fullkomliga livsstilen för alla människor i alla tider. Det är Kärlekens Väg.

När Jesus är på väg upp till Jerusalem med sin lärjungar vet han att han går för att ge sitt liv. Trots det tar han sig tid att bota folk på vägen. Han är inte fixerad vid sitt eget liv här i världen – utan alltid redo att vara en livgivare gentemot var och en han råkar möta. Även när han hånas, möter motstånd och lidande. Matt. 18:31-43

Gud Fader själv kallar detta handlande vist när han talar genom Jesaja: ”Se, min tjänare ska handla vist”. Jes. 52:13-15

Paulus lyfter fram denna väg – denna livsstil – när han skriver ”Kärlekens lov”, också kallad just ”Kärlekens väg”, i ett av Bibelns allra mest älskade kapitel: 1 Kor 13. Det avslutas med orden ”Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken”.

Kärleken blir i Guds Rike ett vägröjande vapen i den andliga striden. Andens frukt blir ett kraftfullare vapen än atombomber. Häri ligger den eviga och himmelska visheten. Om du ska vinna ett människohjärta så kommer du aldrig att kunna göra det utan kärlek. Alltför många försöker med våld, tvång och manipulation att få med sig människor på sina onda vägar. Det slutar aldrig väl.

Låt oss följa Jesus i hur han kämpar den goda kampen genom tron och kärleken och be med honom ”jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen”. Även när det innebär ett visst lidande, en viss förföljelse och ett visst motstånd. Även när det innebär vissa tunga ansvar att bära. Även när vi måste offra vår bekvämlighet för kärlekens skull. Vi går – stärkta av kärleken – rakt fram igenom allting för ”kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket”. 1 Tim 6:12; Joh 17:19; H.V.8:6

Jesus avslutar sin eminenta bön precis så: ”…för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem”. Joh 17:26