Sekularistisk religion?

Jag stod och pratade med en biskop i Svenska kyrkan om situationen för de kristna friskolorna i Sverige. Plötsligt säger han: – Men problemet med Sverige är den sekularistiska religionen som vill ha monopol på all tro! Jag trillade nästan omkull. Det kom så oväntat och trängde sig djupt in i mitt inre och jag förstod att han hade helt rätt.

Sverige behandlar i allmänhet sex och tro extremt olika – trots att båda är superkänsliga och väldigt privata. Sexualitet tillåts och förväntas vara mycket mer offentligt än tro. Lars Stjernkvist, känd profil inom socialdemokratin, har sagt flera gånger att prata om tro är otroligt mycket känsligare att prata om än sex.

I den svenska skolans läroplan Lgr 22 uppmuntras och vägleds det till undervisning om ”sex, samtycke och relationer” i skolans alla ämnen medan en specifik tro (t ex kristen tro) ”får finnas” i ”utbildningen i övrigt” om skolan har anmält ”konfessionell profil” och dessutom återkommande säkerställer frivilligheten.

Jag skulle säga att om biskopen har rätt och det finns en ”sekularistisk religion” så hämtar den sin styrka ifrån främst tre andra ideologier – materialismen, marxismen och sexismen. Materialismen som motsats till andlighet och moralitet. Marxismen som motsats till familjers ägande och livsval samt sexism som motsats till normalitet, tradition och familj.

Det är precis det här som blir de kristna skolornas utmaning: Att navigera i ett samhälle som är väldigt kluvet både kring sex och kring tro. Det går en kamplinje mellan sekularism och konfessionalitet – genom alla samhällsområden. Kanske den syns särskilt tydligt just på utbildningsområdet. Man kan beskriva den kamplinjen också som en kamp mellan den positiva religionsfriheten (frithet till) och den negativa (frihet från).

Låt oss be – vi som brukar be ibland – att trons ande får ett växande utrymme i svenskt utbildningsväsende – till fromma för alla barn och unga – på bekostnad av den ”sekularistiska religionen” som får maka på sig lite och inte ha något monopol på tro och världsbild.

Kampen om Friheten att vara troende

I måndags gick remisstiden ut för att svara på Regeringens remiss om ”skolor med konfessionell inriktning”. Många starka argument emot ett ”etableringsstopp” kom in från alla kristna organisationer, förstås, men även från många andra. Vill du läsa några av dem hittar du många här: https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201964-nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning/ Se särskilt Sveriges kristna råds, Svenska Kyrkans och Katolska kyrkans svar.

Stiftelsen Agape Norrköping inkom också med ett remissvar, där vi skrev i en övergripande sammanfattning: Konfessionella inslag bör inte granskas mer i svensk skola än de gör i offentligheten. Men liksom vad som helst kan granskas i offentligheten bör också vad som helst kunna granskas i svensk skola. Dock bör man ge skolan arbetsro och livsutrymme – och inte granska sådant som är onödigt att granska.

Sen tog vi ett steg till och gav ett eget konkret förslag – utöver att bara svara på remissförslagen. Ta bort uttrycken ”icke-konfessionell” och ”konfessionell” ur lagar och förordningar! Och ta bort den onödiga, akademiska och filosofiska skillnaden på orden ”utbildning” och ”undervisning”. Låt oss vara troende människor! I alla världar! Även i utbildningsvärlden!

Det står en kamp om religionsfrihet, trosfrihet, tankefrihet och samvetsfrihet även i Sverige idag. Den är långt ifrån över. Alltför många är helt okunniga och oförstående inför dessa begrepp. Det är stor risk att råka ut för förakt bara man nämner något av dessa ord. Nu sticker till och med Svenska Kyrkan ut i sammanhanget och talar om barnens rätt till andlighet. Jag tycker det är kanon! Vi som är troende måste själva uthålligt och tålmodigt ”markera” var gränserna går för vår frihet att tro. Vi får inte vara rädda. Vi finns dessutom redan överallt. Säg bara nåt litet ord då och då om vad du tror och tänker och känner. Om Jesus. Det räcker långt i kampen. När vi visar att vi är många…

Fler kristna skolor i Sverige

Det behövs verkligen många fler friskolor på kristen grund i Sverige. Det blåser en viss motvind i våra dagar. – Men då är det väl bara att kryssa, säger jag som en gång ägde en optimistjolle. Behovet av det som en kristen skola kan ge – trygghet, nyfikenhet, sunda värderingar och allsidiga kunskaper – är enormt. Vi har en ansökan om ytterligare en kristen skola inne hos Skolinspektionen – vi hoppas den går igenom, även om en kommunal majoritet i utbildningsnämnden tycker att det inte passar. Skriver på kompletteringen av den ansökan i dessa dagar. Önska mig lycka till – från ditt hjärta.